CV

Ulf Bertilsson tog examen på Journalisthögskolan 1985. Han började sin bana på Folket i Eskilstuna och Radio Västerbotten i Umeå.

Under en tioårsperiod var han anställd på Södermanlands Nyheter i Nyköping som reporter, redigerare och layoutare. Bertilsson hade också flera arbetsledande uppdrag, bland annat som nattchef och bilageredaktör.

Under första halvan av 90-talet var han chefredaktör och ansvarig utgivare på Guidenförlaget i Stockholm.

Sedan 1995 arbetar Ulf Bertilsson med projekt och fasta uppdrag i det egna företaget Uffe Skrivare.